مقاله در مورد طراحی داخلی

 

طراحی داخلی چیست ؟

 

طراحی داخلی(interior design) که به عنوان یک حرفه یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمانها به منظور انجام فعالیت های روزمره یعنی زندگی و کار است.

 

بخش اعظم عمر ما در فضا های داخلی بناها سپری میشود این فضاها محیطی را ایجاد میکنند.که پاسخگوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سر پناه بوده و بسیاری از فعالیت های ما در آن صورت میگیرد .همچنین آنچه به یک بنا روح میبخشد فضای داخلی آن است بنابراین میتوان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تاثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت های ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش احوال و شخصیت ما را تحت تاثیر قرار میدهد .بر این اساس هدف طراحی داخلی بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن است فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلا قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن کارایی لازم و بهینه را نخواهد داشت.

 

طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد و تاثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است از این رو موضئع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه ای اعیانی نیست . طراحی داخلی میتواند برای کل جامعه و طبقات کم درامد هم مفید باشد .اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای 40یا60 متری آپارتمان ها فراهم کنیم طراحی داخلی یک ضرورت گریز ناپذیر خواهد بود. طراحی داخلی میتواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم.

 

از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی –روانی انسان قراردارد بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب ویژگی های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد از این رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سرو کار دارد :کاربرد آن فضا و احساس و تاثیری که میخواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد .

 

طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مولفه ها از قبیل فرم –نور-رنگ-بافت-کف-سقف-دیوار-عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را دربر میگیرد این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوش آیند قرار گیرند .

 

طراحی داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار میگیرد به همان میزان که شامل جنبه های کاربردی –ساختاری و فنی میشود طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسه را نیز در بر دارد از این طراحی داخلی اغلب در ردیف های هنرهای تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت در آن بایستی تا حد نسبتا زیادی با عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا بود.