متن پوستر

کاغذ دیواری پوستر شبیه به کاغذ دیواری است با این تفاوت که می تواند مثل یک عکس با کیفیت بالا بر روی دیوار عمل کند. که انواعی دارد از جمله پوستر سه بعدی